festival krátkeho filmu

Festival Azyl

- BEŽÍ -

Na Slovensku, ale i v Strednej Európe, je Festival AZYL jedinečným podujatím. Vytvárame priestor pre prezentáciu autorov krátkych filmov a videoklipov. Našim hlavným cieľom nie je len kvalitná príprava samotnej súťaže, ale ambícia vytvoriť platformu, ktorá zabezpečí propagáciu tvorcov pred širokou i odbornou verejnosťou. Okrem prezentácie filmov online ponúkame divákom aj klasické premietania. Premietanie filmov z aktuálneho ročníka a odovzdávanie cien sa uskutoční ako špeciálny live-stream online podujatia.