dráma, 2023

A MÁME, ČO SME CHCELI

- HOTOVÝ -

Film k 30. výročiu vzniku samostatnej Slovenskej a Českej republiky.

O projekte

Na Silvestra, len pár hodín pred rozpadom Česko-Slovenska, sa rodina Varchalovcov stretáva v Banskej Bystrici pred kostolom, aby jej členovia spoločne pokrstili najnovší prírastok do rodiny, malú Zuzku, dcéru Petra (Daniel Fischer) a Heleny (Judit Pecháček). Peter však krst zmešká, pretože sa mu do rúk dostal spis jeho otca Daniela (Ady Hajdu), z ktorého sa dozvedá, že otec bol vedený ako agent ŠtB. Keď Peter konečne dorazí domov, okamžite konfrontuje otca Daniela so svojím objavom.

 

Danielovo srdce to nezvládne a dostane infarkt. Život mu zachráni rýchly zásah rodinného priateľa (Bolek Polívka) a zvyšku rodiny (Eva Holubová, Anna Šišková, Jana Kovalčiková, Jan Budař). Daniela odvážajú do nemocnice. Po tom, ako Peter prezradí dôvod otcovho kolapsu, začnú sa vyplavovať ďalšie a ďalšie varchalovské tajomstvá a hádka o otcovi a jeho motívoch naberá na obrátkach. Keď spoločne listujú spisom, rodina sa s každou ďalšou stránkou otriasa v základoch.

 

Info:

Výroba: 2021 – 2022 – 2023

Plánovaná premiéra: zima 2023
Námet: Maroš Hečko

Scenár: Maroš Hečko, Tomáš Dušička

Réžia: Michal Kunes

Kamera: David Hoffman

Budget: 1 mil. €

Cieľové skupiny: ženy a muži 15+