dráma, 2022

SLOVO

- HOTOVÝ -

Intímny film o sile zásad a morálky v jednej rodine na pozadí historických udalostí prelomu rokov ’68 a’69.

O projekte

Film zachytáva niekoľko intenzívnych pohľadov do života manželov Václava a Věry Vojířovcov, ich rodiny a najbližšieho okolia medzi jarou roku 1968 a letom roku 1969. Václav a Věra sú ľudia, ktorí sa líšia temperamentom, intelektom, či emocionalitou, no napriek tomu alebo práve preto sú manželmi,  ktorí sa neopúšťajú a životnými situáciami prechádzajú spolu. Na pozadí historických udalostí film skrze ich spoločné osobné situácie zachytáva zásadné témy ako ohrozenie slobody človeka a motív antikomunizmu.

 

Info:

Výroba: 2018 – zima 2021

Plánovaná premiéra : jar 2022
Námet, scenár, réžia: Beáta Parkanová

Kamera: Tomáš Juríček

Budget: 1,1 mil. € 

Cieľové skupiny: ženy a muži 25+