od roku 2007

WORKSHOPY AZYL

- PREBIEHAJÚ -

Počas nášho workshopu sa mladí, nádejní filmári oboznámia so základmi scenáristiky, réžie, produkcie, strihovej skladby, či práce pred kamerou. Workshopy sú určené najmä stredoškolákom.

Ukážka 1
Ukážka 2
Ukážka 3
Ukážka 4
Ukážka 5
Ukážka 1
Ukážka 2
Ukážka 3
Ukážka 4
Ukážka 5

O projekte

Počas piatich dní budú účastníci za pomoci štyroch lektorov vedení k tomu, aby svoj námet na zadanú tému previedli čo najlepšie do minútového filmu. Tento rok sa workshopy nesú v téme ekológie. Konkrétna podtéma bude študentom oznámená na začiatku každého workshopu. Pracuje sa v malých skupinkách. Jeden lektor vedie maximálne štyroch študentov. Lektori sú mladí profesionáli z filmového prostredia, každý s rôznym študentským a profesionálnym pozadím a tým pádom aj s rôznymi prístupmi k samotnému filmu.

Samotné premietanie hotových filmov bude verejné podujatie ako súčasť filmového festivalu, na ktorom sa workshop uskutoční. Frekventanti na ňom odprezentujú svoje filmy. Premietanie bude spojené s krátkou diskusiou. Autori jednotlivých filmov, tak dostanú krátku spätnú väzbu jednak od svojich kolegov, lektorov a návštevníkov festivalu.

Po ukončení workshopu, budú najlepšie filmy umiestnené na stránku https://festival.azyl.sk/. Takýmto spôsobom sa budú môcť filmy dostať k širokej verejnosti. Okrem toho budú podporené na facebooku a instagrame Festivalu AZYL. Práve Festival AZYL sa môže stať budúcim útočiskom pre absolventov workshopu, nakoľko výstupom workshopu sú minútové filmy, čo je jednou zo súťažných kategórii Festivalu AZYL a tým pádom tam môžu so svojimi filmami pokračovať.

Workshopy AZYL finančne podporili Slovenské elektrárne, ktorým záleží na ekologických témach a ich osvete a Audiovizuálny fond, ktorému záleží na vzdelávaní mladých filmárov.